Dette kurset vil gi prosjektledere i Forskningsrådet en introduksjon til Prosjektmodellen.